حضور وزیر سابق صنعت معدن و تجارت

در سوم مردادماه سال ۱۳۹۷ با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در کارخانه صنایع حفاظتی امنیتی کشور از چندین محصول جدید تولید این کارخانه رونمایی شد.