قیمت مصرف کننده محصولات GMK

مشتری گرامی با توجه به ضرورت نظارت و کنترل قیمت و برخورد  با هرگونه تخلف اقتصادی و لزوم اجرای قیمت  گذاری قیمت مصرف کننده محصولات GMK  بدون اجرت نصب و بدون تجهیزات جانبی فقط دستگاه مرکزی  به شرح ذیل می باشد:

آخرین بروزرسانی ۱ شهریور ۱۳۹۸