کسب عنوان بهترین غرفه حفاظتی نمایشگاه بین المللی مشهد

کسب تندیس بهترین غرفه حفاظتی سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های امنیتی ، امداد و نجات ، ایمنی و آتش نشانی با حضور شرکت های معتبر از سراسر جهان

۱۲ الی ۱۶ دیماه ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی مشهد