ایران کد محصولات GMK

ایران کد محصولات GMK

  • ژوئن 11, 2019
  • نوشته شده توسط gmk

ایران کد شناسنامه کالا و خدمات در قالب کاتالوگ الکترونیکی است که به صورت یک سامانه سراسری در اختیار همگان برای احراز منحصر به فرد بودن کالا و خدمات ارائه می شود.

هم اکنون کلیه نمایندگان و همکاران محترم می توانند با استناد به ایران کد (شناسه ملی) محصولات GMK

۲۲۲۲۱۰۰۹۳۰۰۱۰۰۰۱

۲۲۲۲۱۰۰۹۳۰۰۱۰۰۰۲

۲۲۲۲۱۰۰۹۳۰۰۱۰۰۰۳

در سایت ایران کد در تمامی مراکز دولتی و ارگانها ، صحت تولید ملی و منحصر به فرد بودن محصولات GMK را به سادگی اثبات برسانند.

دسته بندی